Audyt pracowniczy

Audyt pracowniczy polegaj na kompleksowym badaniu stanu spraw pracowniczych w danej firmie. Pozwala pracodawcom na weryfikację funkcjonujących w jego firmie praktyk w zakresie spraw pracowniczych. Audyt to także doradztwo, dające pracodawcom możliwość kompleksowego i obiektywnego spojrzenia na sprawy pracownicze.

Do kogo adresowany jest audyt pracowniczy?

Audyt pracowniczy jest adresowany do wszystkich firm, bez względu na ich wielkość, lokalizację czy branżę w której działają. Jest wykorzystywany szczególnie do badania motywacji pracowników.

Efektem audytu pracowniczego jest raport dla pracodawcy, zawierający opis przeprowadzonego badania, analizowanych dokumentów i praktyk. Zawiera on także wskazanie niedociągnięć, rekomendacje w zakresie wprowadzenia modyfikacji lub ulepszeń. Na podstawie raportu pracodawca może przeprowadzić niezbędne działania w kierunku poprawy wydajności pracy.