Coaching menedżerski (Management coaching)

Skierowany jest do menedżerów, liderów, zwierzchników – słowem wszystkich osób, które zawodowo pełnią rolę kierowniczą. Obszar zainteresowań coachingu menedżerskiego jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje pełen zakres działań menedżerskich, m.in: kierowanie zespołem, kontrolowanie procesów zawodowych, kierowanie ludźmi, zapewnianie ciągłości pracy, alokacja zasobów materialnych i niematerialnych, dyscyplinowanie personelu, egzekwowanie wykonywanych zadań, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje biznesowe oraz interpersonalne, motywowanie, automotywacja lidera, przewodzenie grupie, planowanie operacyjne, wdrażanie strategii, zarządzanie projektami, zarządzanie sytuacjami trudnymi i nietypowymi w rodzaju „emergency”, work – life balance i innymi.

Oczywiście coaching menedżerski nie zajmuje się uczeniem menedżera jego zadań, lecz wspieraniem jego kompetencji i umiejętności w danym zakresie. Jest też pomocny w opisywaniu sytuacji aktualnej i poszukiwaniu dróg zmiany lub rozwoju, a także usuwaniu przeszkód jakie menedżer napotyka, lub nieświadomie sam prowokuje. Nadrzędnym zadaniem coachingu menedżerskiego jest wsparcie dla lidera w ustawieniu celów i egzekwowaniu rezultatów tak w przypadku własnych celów, jak podległych mu pracowników oraz całych zespołów.