KAROLINA KOŚLICKA

KAROLINA KOŚLICKA

Z przyjemnością polecamy Pana Wiktora Wojciechowskiego, który w dniu 8 marca 2015 roku prowadził szkolenie z zakresu Profesjonalnej Obsługi Pacjenta. W szkoleniu uczestniczyło 5 rejestratorek Przychodni Wilanów. Szkolenia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Trener został oceniony przez uczestniczki pozytywnie ze względu na przygotowanie merytoryczne i umiejętność przekazywania wiedzy oraz zaangażowanie.