Certyfikowani specjaliści

Coachowie, mentorzy, facylitatorzy i trenerzy w naszym zespole są doświadczeni w tym zakresie pracy, mają wiedzę biznesową oraz są certyfikowanymi coachami.