Coaching dla top menedżerów (Executive coaching)

Ten rodzaj coachingu wymaga doświadczenia ze strony coacha w pracy z zarządami firm i tzw. top managementem, gdyż skierowany jest do kluczowych menedżerów, dyrektorów pionów, członków zarządów, właścicieli firm oraz prezesów. Działania coachingowe nie są skierowane przede wszystkim na polepszenie standardów zarządzania, jak w przypadku coachingu biznesowego lub menedżerskiego, lecz koncentrują się na zarządzaniu strategicznym oraz problemach psychologiczno-społecznych związanych z presją stanowiska i odpowiedzialnością. Coaching tego rodzaju skupia się na zasobach i umiejętnościach radzenia sobie z nietypowymi trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu. Istotne jest również wzmacnianie zasobów coachee pomagających w rozwijaniu organizacji m.in. poprzez dostarczanie narzędzi i metod kreatywnych prowadzących do innowacji oraz niezbędnej w rozwoju organizacji zmiany. Executive coaching wspiera coachee również w działaniach standardowych menedżera, takich jak planowanie strategiczne, tworzenie planów operacyjnych i wdrożeń, skuteczne wprowadzenie i monitorowanie realizacji strategii, realizacji zadań typu „emergency” oraz wprowadzenie tzw. trudnych zmian w organizacji (redukcje zatrudnienia, reengineering).