Employer Branding, Coaching

Coaching z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej popularny. Jest to proces doskonalenia kwalifikacji pracownika pod kierunkiem doświadczonego trenera, przez nabywanie nowych umiejętności i korygowanie nieprawidłowych i mało skutecznych zachowań.Polega na pomocy pracownikowi w kierowaniu rozwojem jego umiejętności i kompetencji. Często w ramach Employer Branding stosuje się programy lojalnościowe, zachęcające do pracy i zaangażowania pracowników w sprawy firmy. Podstawowym elementem coachingu jest partnerska relacja i zaufanie między trenerem, a jego uczniem-pracownikiem, a zasadniczą funkcją osiągnięcie wyznaczonych celów.

Rodzaje coachingu:

 • Coaching indywidualny (individual coaching) – występuje najczęściej. Jest to forma coachingu, polegająca na pracy coacha-trenera z indywidualnym uczniem-klientem.
 • Coaching grupowy (team coaching, group coaching) – polega na wspieraniu rozwoju grup i zespołów firmy oraz na pomocy w osiągnięciu przez nie zakładanego poziomu efektywności.
 • Coaching biznesowy (business coaching) – adresowany jest głównie do biznesmenów, uwzględnia specyfikę branży i działalności biznesowej prowadzonej firmy.
 • Coaching menedżerski (manager coaching) – kierowany głównie do kadry zarządzającej i menedżerów.
 • Executive coaching – adresowany do najwyższej kadry kierowniczej: dyrektorów i prezesów firm.
 • Corporate coaching – nastawiony głównie na wspieranie organizacji (korporacji) w osiąganiu określonych celów.
 • Coaching narzędziowy – skupiony jest na rozwijaniu konkretnych umiejętności, wykorzystywany na przykład w przypadku kadry zarządzającej przedsiębiorstw.
 • Leadership coaching – ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych u osoby- ucznia trenera.
 • Performance coaching – nastawiony na poprawę efektywności działania, osiąganie wyznaczonych celów.
 • Coaching zawodowy (professional coaching, career coaching) – związany z rozwojem, karierą, dotyczący różnych grup zawodowych.
 • Coaching ekspercki (expert coaching) – skupiony na specjalistycznej tematyce związanej z zawodem wykonywanym przez Klienta.
 • Coaching specjalistyczny (specialty coaching) – synonim coachingu eksperckiego.
 • Coaching życiowy (life coaching) – nastawiony na rozwój osobisty Klienta, kształtowanie celów, postaw i zachowań, nad którymi uczeń chce pracować. Coaching życiowy bywa uważany za działalność z pogranicza doradztwa lub psychoterapii.
 • Coaching osobisty, coaching personalny (personal coaching) – coaching ukierunkowany na rozwój osobisty Klienta.
 • Co-active coaching – model coachingu, który akcentuje wiarę w siłę i kreatywność Klienta; jedną z fundamentalnych zasad jest założenie, że Klient zna odpowiedzi na pytania lub potrafi je znaleźć.
 • Shadow coaching – technika coachingu polegająca na obserwacji pracy menedżera lub grupy menedżerów i wspólnej analizie wynikających z tego wniosków.
 • Unitive coaching – odmiana coachingu życiowego oparta na psychologii głębi Carla Gustava Junga, psychologii Gestalt, psychologii humanistycznej i filozofii egzystencjalnej. W unitive coaching różne aspekty funkcjonowania człowieka są postrzegane jako jedność.
 • Coaching integralny (integral coaching) – coaching inspirowany teoriami amerykańskiego pisarza Kena Wilbera, propagatora tzw. psychologii integralnej, łączącej psychologię, filozofię i mistycyzm.
 • Somatic coaching – coaching zdrowia, w którym praca z Klientem obejmuje również elementy tzw. pracy z ciałem (np. ćwiczenia oddechowe lub relaksacyjne).
 • Co-coaching – sytuacja, gry równorzędni partnerzy świadczą sobie nawzajem usługi coachingowe.
 • VIP coaching – coaching adresowany do osób o statusie VIP (np. polityków, członków elit finansowych, szefów wielkich firm, dyrektorów itp.),
pracuje się nad realizacją celów osób najważniejszych dla organizacji