Coaching kariery (Career coaching)

Zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego klienta na etapie poszukiwania edukacji zawodowej, konkretnej pracy lub w czasie wyboru kierunku dalszego rozwoju profesjonalnego. W konkretnej organizacji i na jej zlecenie ten rodzaj coachingu ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej dla pracującego już specjalisty. Proces coachingowy skupi się wówczas na diagnozowaniu i rozwijaniu mocnych stron coachee, analizowaniu ewentualnych ograniczeń pracownika oraz wykorzystywaniu tychże ograniczeń jako sygnałów do zmiany, niezbędnych informacji lub jako zachęty do ich rozwinięcia w zasoby (jaka jest siła w słabości?). Coaching kariery bardzo często dotyczy również przygotowania pracownika do awansu, zmiany zakresu obowiązków, zmiany miejsca pracy (np. wyjazd zagraniczny) lub wsparcia w nowym miejscu pracy lub na nowym stanowisku. Bywa również coachingiem proponowanym pracownikowi, który nie zmienia swojego zakresu obowiązków ani profilu zawodowego, lecz znajduje się w sytuacji wejścia do nowego zespołu, który od dawna pracuje ustalonym rytmem procedur i nawyków.