ELŻBIETA NOWACKA

ELŻBIETA NOWACKA

W dniu 15 października 2016 roku pracownicy Centrum Rehabilitacji REH MEDICA uczestniczyli w szkoleniu Profesjonalna Obsługa Pacjenta. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób. Szkolenie prowadził Pan Wiktor Wojciechowski. Uczestnicy pozytywnie ocenili merytoryczne przygotowanie trenera, bardzo dobry kontakt z uczestnikami oraz ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością rekomenduję Pana Wiktora jako kompetentnego trenera Profesjonalnej Obsługi Pacjenta.