System motywacyjny

System motywacyjny

Szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, coachingi, audyty i tajemniczy klienci to najczęściej stosowane formy podniesienia wydajności pracy. Aby jednak wszystko przekładało się na jakość, do kompletu potrzebny będzie także odpowiedni system motywacyjny w postaci: Continue reading

Employer Branding, Coaching

Employer Branding, Coaching

Coaching z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej popularny. Jest to proces doskonalenia kwalifikacji pracownika pod kierunkiem doświadczonego trenera, przez nabywanie nowych umiejętności i korygowanie nieprawidłowych i mało skutecznych zachowań.Polega na pomocy pracownikowi w kierowaniu rozwojem jego umiejętności i kompetencji. Często w ramach Employer Branding stosuje się programy lojalnościowe, zachęcające do pracy i zaangażowania pracowników w sprawy firmy. Podstawowym elementem coachingu jest partnerska relacja i zaufanie między trenerem, a jego uczniem-pracownikiem, a zasadniczą funkcją osiągnięcie wyznaczonych celów. Continue reading

Audyt pracowniczy

Audyt pracowniczy

Audyt pracowniczy polegaj na kompleksowym badaniu stanu spraw pracowniczych w danej firmie. Pozwala pracodawcom na weryfikację funkcjonujących w jego firmie praktyk Continue reading

Tajemniczy Klient

Tajemniczy Klient

Mystery Shopping to zawód tajemniczego klienta – audytora przeprowadzającego tajne obserwacje. Jest on w Polsce dość nowy. Na rynku działa kilkanaście profesjonalnych firm oferujących tego typu usługi. Zamawiana kontrola jest niezapowiedziana i dyskretna. Taki tajemniczy klient bada poziom obsługi i zadowolenia jako osoba korzystająca z usług firmy. Wczuwa się w rolę zwykłego klienta i ocenia pracowników na podstawie ich wydajności pracy, zaangażowania, podejścia. Mystery Shopping sprawdza jakość oferowanych usług i podejście do klienta. Continue reading

Szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje

Szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje

Przedsiębiorcy coraz większą uwagę skupiają na aktywizacji swoich pracowników. Część z nich mylnie utożsamia jednak wysoką wydajność pracy z długim czasem jej wykonywania.Powodem spadku efektów pracy często jest mentalność, niska motywacja, złe przepisy oraz brak inwestycji. Jest jednak sposób, aby nieefektywny system pracy zmienić w przejrzyste procedury i jasne mechanizmy działania. Continue reading